Reklama
 
Blog | Honza Vurbs

Operace Čistá střecha

Nepřítel se v oblasti pohyboval nerušeně celé měsíce a mohl si tak vybudovat silné zázemí. Naše jednotky byly zahlceny množstvím jiných úkolů a tak se jejich činnost v tomto sektoru omezila na občasné psychologické operace vedené akustickými zbraněmi.

Postupem času se ovšem situace stala neúnosnou – nepřítel se v oblasti pohyboval bez jakýchkoliv zábran a podle dostupných informací se přestal omezovat na noční hodiny. Začalo docházet k poškozování logistických instalací a k terorizování místního obyvatelstva. Proto bylo přistoupeno k masivní vyčišťovací operaci, pro kterou byl velením vybrán název Čistá střecha. Byl proveden průzkum za účelem zjištění pravděpodobného počtu nepřátelských jednotek, jejich zásobovacích linií, denního rozvrhu a kvality obrany. Po vyhodnocení dat vyšlo najevo, že nepřátelské síly nejsou příliš početné, operují převážně v noci a jejich obrana je do velké míry založena na předpokladu, že je celá oblast pro naše jednotky prakticky nedostupná.

Proto bylo rozhodnuto zahájit naší akci během denních hodin a eliminovat tak výhodu nepřítele plynoucí ze schopnosti operovat v noci. Vzhledem k tomu, že postup do oblasti skrze známé trasy by zabral neúměrně mnoho času (a nepřítele upozornil na naši přítomnost), bylo rozhodnuto vysadit naše jednotky přímo do středu nepřátelského ležení. Moment překvapení zde hrál klíčovou roli…

Po soustředění nezbytného materiálu byla celá operace zahájena. Nepřátelské ležení bylo bez problému lokalizováno (zde se ukázala potřebnost dlouhodobého sběru informací) a náš postup byl tak rychlý, že se nepřítel nezmohl na odpor. Postupně byly objeveny tři oddělené úkryty a pokaždé se nám povedlo zajmout nepřítele zcela bez boje. Zdálo se, že akce bude během chvíle zdárně ukončena. Pak byl ale objeven čtvrtý úkryt, ve kterém se skrýval hlavní velitel nepřátelských jednotek. Rozpoutal se krátký boj, při kterém byl jeden z našich mužů lehce zraněn. V nastalém zmatku se veliteli podařilo odpoutat od našich sil a uprchnout. Další nepřátelské síly již nebyly v okolí zjištěny a tak bylo přistoupeno k čištění celého sektoru, což si vyžádalo několik dní usilovné práce. Oblast byla nakonec zdárně vrácena do původního stavu a klíčová místa byla zatarasena tak, aby se nepříteli ztížil případný návrat…

Reklama

Následuje krátký soupis jednotek zapojených do operace, použitého materiálu a vybavení…

Naše jednotky:

 • Já (úderná síla přímo odpovědná za vedení bojových akcí)
 • Maminka (logistické zabezpečení a dokumentace)
 • Soused (vzdálený dohled)
 • 1x štafle výsuvné
 • 5x pytel 
 • 3x kbelík od primalexu uzavíratelný
 • páčidlo
 • pletivo
 • osobní ochranné pomůcky (brýle, respirátor, gumové rukavice)
 • vakcína tetanu

Nepřítel:

 • 1x dospělá samice kuny skalní (Martes Foina), vyzbrojená ostrými zuby a drápy
 • 3x mládě kuny skalní (stáří odhadem 2 měsíce), vybavené pasivní ochranou ve formě silného zápachu a hmyzu v kožichu
 • improvizované zátarasy ve formě mrtvých slepic, odpadků, trusu a natrhané izolace rotaflex