Reklama
 
Blog | Honza Vurbs

Uneseni Zemanem

Petr Němec kousek níže píše, že dvě Češky unesené v Pákistánu mohou doplatit na prostořekost Miloše Zemana. Nemyslím si to.

Obě mladé ženy nebyly zajaty, ale uneseny. To zaprvé. Když už se tu bavíme o slovech, která mohou ovlivnit jejich život, tak bychom sami měli používat ta správná. Zajatý může být voják ve válce. České turistky nebojovaly ve válce, ale pouze projížděly územím, které v mnoha ohledech válka ovlivňuje.

Jejich situaci a to, jestli z ní nakonec vyváznou živé, může ovlivnit mnoho faktorů. Zemanovy výroky na adresu islámu a muslimů ale mezi ně patřit nebudou. Pákistánské úřady, ozbrojené složky a státní aparát se nedají srovnat s těmi našimi. Němcův předposlední odstavec evokuje představu, že existuje nějaký pákistánský prezident a armáda, kteří by teoreticky mohli zjistit, kde obě ženy jsou a následně jim pomoci. Ale neudělají to (budou váhat, jednat pomalu…), protože si na Wikipedii přečtou, že Zeman říká, že islám je fuj. Opravdu?

  • Jedna věc jsou veřejné výroky státníků a politiků, druhá skutečný diplomatický byznys v zákulisí. Podceňovat vliv špatně interpretovaných výroků na běh historických událostí se jistě nevyplácí, ale stejně tak nemá cenu je přeceňovat. Během Kubánské krize Chruščov s Kennedym nešetřili ostrými slovy vypouštěnými zpoza raketových hradeb, ale ta opravdu důležitá slova a věty putovaly přes oceán tajně. A oba vůdci se nakonec domluvili tak, aby ani jeden neztratil tvář. Nehledě na rétoriku rezervovanou pro široké masy.
  • Zemanovy výroky mohou mít škodlivý potenciál. Ale spíše ve smyslu toho, kolik nás případná pomoc Pákistánců bude stát. Pokud tamní bezpečnostní aparát bude mít možnost uneseným ženám pomoci, tak jim pomůže. Pokud na tom něco vydělají i Pákistánci.
  • Pákistánský prezident má reálně dosti omezený vliv na svůj silový aparát – armádou počínaje a tajnou službou ISI konče. Právě pákistánská rozvědka, která je jakýmsi státem ve státě, je tou, která v podobných případech hraje zásadní roli. Rozhodně důležitější než prezident.  Nemá smysl zde zabíhat do detailů a řešit velmi složitou dynamiku vztahů mezi tamní armádou, tajnou službou, různými milicemi, islamistickými skupinami, kmenovými vůdci a dalšími zájmovými skupinami. Spokojme se s prostým konstatováním, že pokud se v tomto propletenci, kterému rozumí jen málokdo (já tedy rozhodně nijak zvlášť), najde řešení s kladným znaménkem, patrně nevznikne na základě Zemanova dopisu.

Není vůbec jasné, kde obě ženy jsou. Byly uneseny v neklidné části země, kde k únosům dochází v posledních měsících čím dál častěji. Patrně byly uneseny kriminální skupinou, pro kterou jde o způsob obživy. Takové skupině je víceméně jedno, kdo jí za zboží zaplatí výkupné. Mohla dotyčné unést přímo na objednávku (kdybych chtěl být vtipný, pak bych mohl vyslovit tezi, že za jejich propuštění budou únosci žádat od Zemana omluvu), ale spíše byly uneseny čistě pro svůj evropský původ. Pokud byly zavlečeny do Afghánistánu, pak situace dostává zase trochu jiný rozměr. Navíc je nutné uvědomit si fakt, že rozdíl mezi kriminálními skupinami, teroristy, obchodníky s narkotiky a dalšími se v posledních letech stírá. Jeden člověk se může pohybovat v několika množinách najednou. V angličtině se pro tento stav vžilo označení „blended threats“. Na jedné straně tak stojí různorodé zájmy a mocenské vazby pákistánského státního aparátu, na druhé „blended threats“. Některé vazby jdou navíc z jednoho tábora do druhého.

Reklama

Zkrátka – různých proměnných je v tomto případě velmi mnoho. Některé z variant řešení únosu jsou optimistické, jiné méně. Fakt, že jde o ženy z ČR, může být výhodou i nevýhodou. Obě cestovatelky mohou přijít o život, mohou uprchnout, mohou být propuštěny díky vyjednávání a / nebo výkupnému. Zároveň mohou být použity jako jedny z hracích kamenů ve vnitropákistánské hře o moc. Mohou dokonce být i osvobozeny silou, což je nejméně pravděpodobné a bylo by to zdaleka nejriskantnější. Možností je zkrátka mnoho.

Ale abych se vrátil k článku Petra Němce a důvodu, proč tohle v jednu v noci píšu. Mám pocit, že se autor nechal trochu moc unést. Zemanův sklon k jednoduchým soudům jistě stojí za kritiku. Nicméně bych na základě této jeho záliby nestavěl tak sugestivní konstrukci. Je to totiž podobná zkratka, jako samotné výroky Zemana. Situace obou unesených žen je příliš složitá na to, aby ji mohl takto fatálně ovlivnit jeden starý politik v nové funkci. Kdyby dotyčným nešlo o život, tak bych možná napsal i „bohudík“…